Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Jurek Łach - Kancelaria Komornicza
ul. Słowackiego 24/65
35-060 Rzeszów

tel. /17/ 783-78-84
fax. /17/ 852-99-28

mail: rzeszow3@komornik.pl

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00
Przyjęcia interesantów osobiście przez komornika: wtorek 9:00 - 13:00

Bank: PKO BP S.A. I/O Rzeszów
nr rachunku: 44 1020 4391 0000 6602 0004 6979

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię